Standardy produkcji

Łańcuch dostaw Animex

Ferma reprodukcyjna
Wylęgarnia
Ferma hodowlana
Zbieranie surowca
Pierze
Zakład pierzarski
Wysyłka

Dział surowcowy w naszym zakładzie współpracuje tylko i wyłącznie z najlepszymi hodowlami reprodukcyjnymi w kraju. Po dokładnej weryfikacji fermy pod względem dbałości o dobrostan zwierząt oraz zachowania czystości gatunku, skupujemy jajka piskląt, które trafiają do naszej wylęgarni.

Czytaj więcejZwiń

Prowadzimy własny zakład wylęgowy, gdzie trafiają jaja gęsie tylko od sprawdzonych i zakontraktowanych hodowców, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad procesem wylęgu oraz jakością i zdrowotnością piskląt.

Czytaj więcejZwiń

Gęś biała Kołudzka stanowi 98% z odchowywanych w Polsce gatunków gęsi. Ptaki te są hodowane w systemie wolno wybiegowym i żywione głównie zielonką oraz owsem. Bardzo duży nacisk kładziemy na to by gęsi miały stały dostęp do akwenów wodnych oraz naturalnych, zielonych terenów.
Jest to kluczowe dla odpowiedniego rozwoju ich upierzenia.

Czytaj więcejZwiń

Na każdym etapie naszego procesu gęsi są traktowane ze szczególną dbałościom o ich dobrostan oraz bezpieczeństwo. Przede wszystkim podczas ostatniego etapu życia ptaków. Trafiając do zakładu mięsnego, wszystko odbywa się z zachowaniem humanitarnych praktyk oraz europejskich standardów. Dzięki unikalnej w skali światowej technice ręcznego poubojowego pozyskiwania i dzielenia frakcji uzyskujemy najlepszy gatunkowo surowiec.

Czytaj więcejZwiń

Gęsie pierze jest z natury jedną z najlepszych, naturalnych materiałów izolacyjnych na świecie. Spowodowane jest to łatwością w dostosowywaniu się tego ptaka do klimatu w jakim się znajduje.

Czytaj więcejZwiń

Dobrej jakości surowiec to w pierzarstwie dopiero połowa sukcesu – równie ważny jest sposób w jaki surowiec jest przetworzony. Celem ostatecznym jest wyrób gotowy (puch) – bezwonny, pozbawiony ciał obcych, pyłu, nadmiaru odlotów, oraz nieskazitelnie czysty w stopniu umożliwiającym stosowanie go w produktach przeznaczonych również dla alergików, dzieci i niemowląt. Dlatego surowiec, by stać się najwyższej jakości puchem, musi przejść zaawansowany etap produkcyjny oraz rygorystyczną kontrolę jakości.

Czytaj więcejZwiń

Ostatnim etapem naszego procesu jest dokładnie zaplanowana wysyłka gotowego produktu do naszych klientów. Jesteśmy w stanie dostarczyć puch do naszych klientów drogą morską, powietrzną jak i lądową. W zależności od preferencji. O to by do klienta trafiał produkt zgodny z zamówieniem dba system SAP.

Czytaj więcejZwiń

Wielopokoleniowa tradycja hodowlana

Ferma reprodukcyjna

W Polsce hoduje się wyłącznie czysto białą gęś i białą kaczkę.
Nie prowadzi się hodowli szarej gęsi (z wyjątkiem pojedynczych przypadków hodowli indywidualnej). Dzięki zachowaniu określonych standardów, gatunek polskiej, czysto białej gęsi jest rozpoznawalny na całej szerokości geograficznej.

Wylęgarnia

Zaraz po tym, jak jaja trafiają do naszej wylęgarni, rozpoczyna się ważny etap w inkubacji składający się z dwóch faz: wylęgania i klucia. Najważniejsze w tym czasie są wilgotność, temperatura i odpowiednia częstotliwość obracania jaj. Długość inkubacji dla gatunku naszych gęsi wynosi 31 dni.

Ferma hodowlana

Polska Biała Gęś Kołudzka (inaczej znana jako Owsiana) jest hodowana w warunkach całkowicie naturalnych. Rozległe zielone pastwiska, swobodny dostęp do wody oraz naturalne żywienie przekładają się na wyjątkowość produktu finalnego, jakim jest ceniony na całym świecie Polski Biały Puch Gęsi. Panujące w Polsce warunki klimatyczne z gorącym latem i mroźnymi zimami sprzyjają wykształceniu grubej warstwy opierzenia. Opierzenie gęsi ma za zadanie chronić nie tylko przed wychłodzeniem organizmu w zimie, ale i przed jego przegrzaniem w lecie. W Polsce gęsi są hodowane na rodzinnych fermach o wieloletnich tradycjach hodowlanych. Hodowla polskiej, białej gęsi ma charakter wolno wybiegowy, co pozwala ptakom cieszyć się swobodą i bezstresowym życiem. Jej opierzenie charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną, piękną białą barwą oraz długotrwałą żywotnością.

Ubojnia

Zbieranie surowca

Mimo iż mechaniczne pozyskiwanie surowca jest najtańszym i najczęściej spotykanym sposobem zdejmowania okrywy pierzowej na świecie, my nie korzystamy z takich praktyk w naszym zakładzie. Dbając o utrzymanie najwyższej jakości surowca stosujemy unikalną metodę poubojowego, ręcznego zdejmowania okrywy pierzowej. Jest to proces czasochłonny i kosztowny, ale umożliwiający pełne zachowanie naturalnej struktury puchów i piór, a przez to zmniejszenie ilości uszkodzeń i odlotów. Uzyskany w ten sposób surowiec nie traci swoich pierwotnych, naturalnych właściwości.

Pierze

Wyjątkowa technologia podziału na frakcje, co oznacza, że poszczególne rodzaje pierza są segregowane i podlegają obróbce indywidualnej.

Wyróżniamy i separujemy cztery frakcje pierza o różnej strukturze:

 • A1 - brzuszno-piersiowa
 • A13 - szyjna
 • A26 - skrzydłowa
 • A11 - bokówkowa

Technika ta umożliwia wydobycie najlepszych cech jakościowych z każdego z wymienionych rodzajów pierza. Sposób takiego pozyskania jest niespotykany oraz unikatowy w skali światowej.

Przetworzenie surowca w najlepszej jakości puch, wymaga połączenia odpowiedniej wiedzy, specjalistycznych umiejętności oraz profesjonalnych maszyn z zakresu obróbki gęsiego pierza. Oczywiście łączymy te wszystkie cechy, tworząc unikalny na skalę globalną polski biały puch gęsi Animex.

Na proces produkcyjny składa się:

 • Pranie- Surowiec zostaje dokładnie wyczyszczony z wierzchnich osadów i naleciałości, tak by mógł trafić do sterylizacji.
 • Sterylizacja- Bardzo precyzyjne pozbycie się drobnoustrojów oraz roztoczy.
 • Sortowanie- Precyzyjny proces oddzielenia puchu od pierza. Dodatkowo przy uzyskiwaniu najwyższych jakości. Stosujemy również ręczne sortowanie puchu do nawet 98-99 % czystego puchu.
 • Odpylanie - Proces polegający na usunięciu nadmiaru pyłu i odlotów (pojedynczych promyków puchu i piór)

Planowanie produkcji

Gospodarka produkcyjno-magazynowa w naszym zakładzie oparta jest o system SAP, gdzie każdy pojedynczy worek otrzymuje indywidualną etykietę zawierającą kompletne dane umożliwiające precyzyjną identyfikację pochodzenia surowca, jego rodzaju, ilości i jakości. W oparciu o te dane i ich analizę opracowywane są plany produkcyjne dla każdej partii, ustalające jakość, ilość oraz przeznaczenie dla określonego klienta lub rynku. System informatyczny wyposażony jest w nowoczesne stacje rejestrujące i skanery, co pozwala wyeliminować ryzyko pomyłek oraz usprawnić pracę oraz dostarczenie gotowego produktu do naszych klientów.

 • Kontrola jakości

  Za kontrole jakości odpowiada zakładowe laboratorium wykonujące pełen zakres badań, sprawdzających między innymi:

  • czystość,
  • sprężystość,
  • zawartość procentową puchu,
  • zawartość tłuszczu,
  • wilgotność,
  • pH,
  • liczba tlenowa
  • inne

  Nasze laboratorium dokonuje kontroli na trzech etapach produkcji:

  • niezwłocznie po przyjęciu surowca, by zbadać dokładnie pierwotne parametry surowca
  • w trakcie procesów przetwórczych; dla kontroli procesu przetwórczego
  • po uzyskaniu wyrobu finalnego; by potwierdzić ostateczne parametry puchu

  W celu udokumentowania jakości naszych wyrobów współpracujemy z zewnętrznymi instytutami badawczymi i niezależnymi laboratoriami, takimi jak IDFL Europe, IDFL USA czy Qtec Japan.

Wysyłka

Ze względu na najwyższą jakość naszego puchu, mamy bardzo rygorystyczne wymagania względem firm transportowych.
Przed załadunkiem, kontenery na które ładowany jest puch muszą przejść skrupulatną kontrolę. By kontener mógł wyjechać do naszego klienta musi być sterylny, suchy oraz bezwonny. Takie podejście jest gwarantem dostarczenia jak najlepszego produktu do klienta.


Zrównoważony rozwój

Zasady zrównoważonego rozwoju Animex realizuje zgodnie ze znanym hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Dbamy o rozwój naszej firmy, jej globalny charakter i obecność na rynkach światowych, nie zapominając jednocześnie o najbliższym otoczeniu, w którym działamy.

Animex wyznaczył do realizacji cele w sześciu płaszczyznach zrównoważonego rozwoju, których monitorowanie i wykonanie zapewnia realizację misji i strategii Firmy z korzyścią również dla lokalnych społeczności i otoczenia.

Główne płaszczyzny zrównoważonego rozwoju to:

 • bezpieczeństwo produktu
 • bezpieczeństwo pracowników
 • opieka nad zwierzętami
 • ochrona środowiska
 • wspieranie lokalnej społeczności
 • kreowanie wartości dodanej dla firmy i otoczenia.
Do góry