Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Proces hodowli

Większość producentów mięsa drobiowego w Polsce działa w ramach pionowo zintegrowanego systemu dostaw. W przypadku hodowli gęsi, system taki zaczyna się w Instytucie Zootechnicznym w Kołudzie Wielkiej, gdzie utrzymywane jest stado selekcyjne przedłużające gatunek Gęsi Białej Kołudzkiej oraz produkowane są pisklęta reprodukcyjne, tzn. gęsi nioski. Te dostarczane są do ponad 200 hodowców reprodukcyjnych, których zadaniem jest produkcja jaj gęsich. Gęsi reprodukcyjne hodowane są 4 lata; każdego roku w okresie styczeń-czerwiec znoszą jajka, zaś w drugiej połowie roku odpoczywają. Jaja zniesione przez gęsi nioski są skupowane przez wylęgarnie, które dokonują wylęgu piskląt gęsi tuczowych. Te pisklęta są dostarczane na fermy, gdzie są hodowane przez okres 16-18 tygodni, aż do osiągnięcia docelowej wagi ok 6,5 kg/szt. Przez zdecydowaną część ich życia utrzymuje się je na wolnym wybiegu, wśród zieleni, na czystym powietrzu, a nie w zamkniętych budynkach, jak w innych krajach produkujących gęsinę.

Siła tradycji

W Polsce dominują małe i średnie rodzinne fermy, gdzie tradycje hodowlane często sięgają do 3 pokoleń wstecz. Na poszczególnych etapach łańcucha dostaw Animex zawiera umowy kontraktacyjne, które mają na celu stabilizować jakość oraz wielkość hodowli gęsi. Hodowle te są odpowiednio kontrolowane, by zwierzęta mogły dorastać w jak najlepszych dla ich rozwoju warunkach z dostępem do środowiska naturalnego. Dlaczego jest to tak istotne?

 

Warunki naturalne

Ponieważ warunki naturalne odgrywają istotną rolę w wykształceniu się wysokiej jakości puchu i piór. Polska posiada klimat umiarkowany zmienny. Istotną cechą jest wysoka amplituda temperatury minimalnej i maksymalnej które osiągają odpowiednio poniżej -30 st. C w mroźne zimowe noce oraz ponad 35 st. C w najbardziej upalne letnie dni. Ta różnica temperatur wpłynęła na wytworzenie doskonałej warstwy izolującej organizm gęsi od mrozu i upału. Polska dysponuje rozległymi pastwiskami, bogatymi w bujną zielonkę. Gęsi mogą swobodnie korzystać z czystego powietrza i czystej wody. Wszystkie te czynniki wpływają na wytworzenie opierzenia o rozbudowanej i mocnej strukturze, oraz śnieżnobiałej barwie.

Pełna kontrola

Wiodący uczestnicy rynku zrzeszeni są w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej, która pełni role integratora rynku, m.in. prowadzi rejestry hodowlane na rzecz Ministerstwa Rolnictwa, oraz wydaje świadectwa pochodzenia dla surowca pierzarskiego. Pionowo zintegrowany system hodowlany umożliwia zachowanie czystości gatunku oraz kontrolę jakości na każdym etapie, co skutkuje najwyższymi parametrami pierza pozyskiwanego z polskiej gęsi.

System, w którym Państwo produkuje tylko 1 wyspecjalizowany gatunek gęsi i dostarcza pisklęta producentom mięsa w zintegrowanym systemie hodowlanym jest unikalny w skali światowej.

Autor:
Maciej Sosenko – Dyrektor ds. sprzedaży oraz skupu surowca Animex Foods

Wróć

Do góry